ثبت نام در دوره های آموزشی

   
   
   
   


<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1398 شنبه 2 شهریور
 اخبار و اطلاعیه ها

برگزاری دوره های مختلف دیپلم در هفت تیر تهران

1398 پنجشنبه 5 اردیبهشت برگزاری دوره های مختلف دیپلم در هفت تیر تهران
داوطلبین متقاضی ثبت نام در دوره های مختلف دیپلم در هفت تیر تهران می توانند با ثبت نام در این سایت از تخفیف در ثبت نام  دوره های دیپلم در تهران بهره مند گردند

جهت این ثبت نام ، در گوشه پایین سمت چپ سایت ، بخشی به نام ثبت نام در دوره های آموزشی  وجود دارد
با ورود اطلاعات مورد نیاز در این بخش ثبت نام خود را انجام دهید
همکاران ما نتیجه ثبت نام را به شما اطلاع خواهند داد

آموزشگاه زبان برنامه نویسی فرترن Fortran programming در هفت تیر تهران

دیپلم کامپیوتر در هفت تیر تهران

آموزشگاه دیپلم کامپیوتر در تهران

آموزشگاه دیپلم کامپیوتر در هفت تیر تهران

دیپلم کامپیوتر در تهران

دیپلم حسابداری در هفت تیر تهران

آموزشگاه دیپلم حسابداری در تهران

آموزشگاه دیپلم حسابداری هفت تیر در تهران

دیپلم حسابداری در تهران