ثبت نام در دوره های آموزشی

   
   
   
   


<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1398 شنبه 2 شهریور
 معرفی دوره کاشت ناخن با قلم در تهران

آموزشگاه کاشت ناخن در تهران
تیپهای مناسب را انتخاب کرده کنار می گذاریم .

آموزشگاه کاشت ناخن در تهران۲- نوک ناخن ها را کمی تراشیده تیپها را میچسبانیم و به سلیقه مشتری کات میکنیم.

۳- با سر سوهان مخصوص یا سوهان دستی چسبهای اضافه دور ناخن و خط تیپ را از بین می بریم.

۴- بعد مانیکور را انجام داده و گوشتهای اضافه را میگیریم و سطح ناخن را کمی خراشیده زیاد سطح ناخن را نتراشید این کار اشتباه است .
۵- ضد قارچ را زده و ۲ دقیقه بگذارید بماند .

۶- پرایمر را زده تا زمانی خیس است سریع موادگزاریی را از نوک ناخن یا مرکز ناخن و یا نزدیک به کوتیکول مرحله ای انجام داده.

آموزشگاه کاشت ناخن در تهران ویژه اشتغالآموزشگاههای کاشت ناخن در تهران، کلاس کاشت ناخن در تهران، مربی کاشت ناخن در تهران، فنی و حرفه ای کاشت ناخن در تهران، فنی حرفه ای کاشت ناخن تهران۷- اگر مواد به گوشت چسبیده بود با سر سوهان مواد چسبیده به گوشت را جدا کرده و به اندازه مواد اضافه سطح ناخن را بتراشید و شکل دهید

۸- بعد با سوهان دستی زبر و نرم و سپس با بافر سطح ناخن را صاف کنید و با پولیش آن را صیقل دهید.

۹- در انتها روغن تقویتی زده کار تمام است.

آموزش کاشت ناخن در استان شهر تهران تهران
آموزش کاشت ناخن در امیرآباد تهران
آموزش کاشت ناخن در جلفا تهران
آموزش کاشت ناخن در زرتشت تهران
آموزش کاشت ناخن در تخت طاووس تهران
آموزش کاشت ناخن در سهروردی تهران
آموزش کاشت ناخن در توحید تهران
آموزش کاشت ناخن در جمهوری تهران
آموزش کاشت ناخن در استانبول تهران
آموزش کاشت ناخن در توپخانه تهران
آموزش کاشت ناخن در لاله زار تهران
آموزش کاشت ناخن در دولت‌آباد تهران
آموزش کاشت ناخن در آرژانتین تهران
آموزش کاشت ناخن در آذربایجان تهران
آموزش کاشت ناخن در طالقانی تهران
آموزش کاشت ناخن در میدان حر تهران
آموزش کاشت ناخن در رجایی‌شهر تهران
آموزش کاشت ناخن در انقلاب تهران
آموزش کاشت ناخن در چهارراه ولیعصر تهران
آموزش کاشت ناخن در فردوسی تهران
آموزش کاشت ناخن در میدان فردوسی تهران
آموزش کاشت ناخن در تئاتر شهر تهران
آموزش کاشت ناخن در ۴۵ متری چهارراه ولیعصر تهران
آموزش کاشت ناخن در ولیعصر تهران
آموزش کاشت ناخن در حافظ تهران
آموزش کاشت ناخن در شریعتی تهران
آموزش کاشت ناخن در کارگر تهران
آموزش کاشت ناخن در بلوار کشاورز تهران
آموزش کاشت ناخن در کریمخان تهران
آموزش کاشت ناخن در هفت تیر تهران
آموزش کاشت ناخن در فلسطین تهران
آموزش کاشت ناخن در راه آهن تهران
آموزش کاشت ناخن در آگاهی تهران    دوره های مرتبط