ثبت نام در دوره های آموزشی

   
   
   
   


<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1398 شنبه 2 شهریور
 معرفی دوره تحلیل بنیادی بازار بین الملل در تهران

مجربترین اساتید کارگزار بورس برای آموزش در تهران و شهر تهران
سرفصل‌های دوره آموزش تحلیل بنیادی بازار بین الملل
علائم اصلی حیات اقتصاد یک کشور
مفهوم تورم و رشد اقتصادی
محاسبه رشد اقتصادی و فاکتورهای موثر بر آن
آشنایی با مبانی ارزشگذاری سهام و فاکتورهای حیاتی آن
آشنایی با مبانی ارزشگذاری اوراق قرضه و فاکتورهای حیاتی آن
آشنایی با مبانی ارزشگذاری کالا و فاکتورهای حیاتی آن
چرخه پول در اقتصاد ایالات متحده
وضعیت فعلی چرخه پول در اقتصاد ایالات متحده و ابزارهای نا متعارف
نگرانی های اقتصادی در هر برهه زمانی
تصویری کلی از اقتصاد ایالات متحده در شرایط فعلی
تصویری کلی از اقتصاد اروپا در شرایط فعلی
تصویری کلی از اقتصاد ژاپن در شرایط فعلی
تصویری کلی از اقتصاد انگلستان در شرایط فعلی
تصویری کلی از اقتصاد استرالیا و نیوزیلند در شرایط فعلی
تصویری کلی از اقتصاد کشورهای در حال توسعه در شرایط فعلی
ابزارهای معاملاتی در بازارهای بین الملل و نکات اصلی مربوطه
کارگاه آموزشی معاملات
آموزشگاه بورس در استان شهر تهران تهران
آموزشگاه بورس در امیرآباد تهران
آموزشگاه بورس در جلفا تهران
آموزشگاه بورس در زرتشت تهران
آموزشگاه بورس در تخت طاووس تهران
آموزشگاه بورس در سهروردی تهران
آموزشگاه بورس در توحید تهران
آموزشگاه بورس در لاله زار تهران
آموزشگاه بورس در آذربایجان تهران
آموزشگاه بورس در فردیس تهران
آموزشگاه بورس در میدان حر تهران
آموزشگاه بورس در انقلاب تهران
آموزشگاه بورس درچهارراه ولیعصر تهران
آموزشگاه بورس در ۴۵ متری چهارراه ولیعصر تهران
آموزشگاه بورس در ولیعصر تهران
آموزشگاه بورس در حافظ تهران
آموزشگاه بورس در شریعتی تهران
آموزشگاه بورس در هفت تیر تهران

    دوره های مرتبط