ثبت نام در دوره های آموزشی

   
   
   
   


<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1398 شنبه 2 شهریور
 معرفی دوره شهروند الکترونیک در تهران

گرفتن دیپلم هنرستان با تخفیف ویژه در تهران
استاندارد آموزشى شهروند الکترونيکى که در سطح پائين تری از ICDL Core می‌باشد. در اين دوره آموزش مهارت‌های مبانی IT ،Windows ،Internet آموزش داده می‌شود. با یادگیری نحوه‌ی استفاده از اینترنت و ایمیل، دنیای جدیدی از فرصت‌ها پیش روی شما قرار می‌گیرد. اینترنت نه تنها ابزار ارزشمندی برای برقراری ارتباط و یافتن اطلاعات است، بلکه روز ‌به‌ روز سازمان‌ها و دپارتمان‌های دولتی بیشتری از اینترنت برای ارائه‌ی اطلاعات و خدمات استفاده می‌کنند. افرادی که مهارت کار با اینترنت را ندارند، در معرض خطر کنار گذاشته شدن از جامعه قرار دارند. اگر شما یکی از افرادی هستید که نمی‌تواند از اینترنت و خدمات الکترونیکی استفاده کنید، e-Citizen پاسخ مناسبی برای شماست.


اخذ دیپلم هنرستان در تهران، اخذ دیپلم غیر حضوری هنرستان در تهران، اخذ دیپلم هنرستان فنی و حرفه ای در تهران، اخذ دیپلم از راه دور هنرستان در تهران، اخذ دیپلم مجدد هنرستان در تهران، اخذ دیپلم رسمی هنرستان در تهران، اخذ دیپلم فنی هنرستان در تهران


دیپلم کار و دانش در حافظ تهران
دیپلم کار و دانش در شریعتی تهران
دیپلم کار و دانش در کارگر تهران
دیپلم کار و دانش در بلوار کشاورز تهران
دیپلم کار و دانش در کریمخان تهران
دیپلم کار و دانش در هفت تیر تهران
دیپلم کار و دانش در فلسطین تهران
دیپلم کار و دانش در راه آهن تهران

    دوره های مرتبط